Kako odrediti ključne riječi?

odrediti ključne riječi

Jedno od najčešćih pitanja je kako odrediti ključne riječi koje su temelj svake optimizacije za pretraživače. No kako ćemo znati da smo sve dobro napravili? U nastavku teksta naučite kako funkcionira analiza ključnih riječi, zašto je važno odabrati prave ključne riječi te koji alati vam pri tome mogu pomoći.

Što su ključne riječi?

Ključne riječi je neki pojam ili skup pojmova koje upisujemo u alatnu traku za pretraživanje. Kao rezultat toga, tražilica počinje pronalaziti prikladne rezultate na internetu koristeći svoje algoritme pretraživanja. Zatim uspoređuje upit za pretraživanje i bazu indeksiranih riječi. Kako je do prikaza rezultata pretrage potrebno samo nekoliko milisekundi, krajnji korisnik niti ne registrira što se točno odvija tijekom tog procesa.

Ako ste primjerice vlasnik praonice rublja u Kaštelima i želite da vas drugi pronađu u pretragama, preporuka je optimizirati vašu web stranicu prema zadanoj ključnoj riječi praonica rublja u Kaštelima.

kako odrediti prave ključne riječi za proanicu rublja
Slika 1.: Rezultat Google pretrage za ključnu riječ “praonica rublja u Kaštelima”

Prije nekoliko godina bilo je dovoljno samo integrirati ključne riječi u što većem broju na internet stranicu, što se danas smatra jednom od najčešćih SEO pogrešaka. Uporabom umjetne inteligencije algoritmi su postali puno pametniji. Stoga je vrlo važno ključne riječi koristiti potpuno prirodno i u skladu s namjenom određenog sadržaja.

Što je analiza ključnih riječi?

Istraživanje ili analiza ključnih riječi je način na koji biramo pojmove prema kojima želimo optimizirati našu stranicu. Cilj SEO optimizacije su bolji rang na Google i ostalim tražilicama te povećanje organskog prometa weba. Smisao optimizacije prema ključnim riječima nije samo što češća uporaba relevantnih pojmova, nego razumijevanje ciljeva i namjene naših kupaca.

U gore navedenom primjeru namjera pretrage je relativno jasna. Kod općenitijih pojmova kao primjerice “turizam” namjera nije sasvim razumljiva. Kad netko pretražuje pojam “turizam” njegov cilj između ostaloga može biti sljedeći:

 • zanima ga definicija turizma
 • zanima ga turizam u hrvatskoj
 • traži fakultet turizma
Primjer funkcije AUTOCOMPLETE u Google tražilici za riječ "turizam"
Slika 2. : Primjer funkcije AUTOCOMPLETE u Google tražilici za riječ “turizam”

S obzirom na to da bi nam krajnji cilj trebali biti korisnici koji su zaista zainteresirani za naše usluge ili proizvode, jako je bitno prilagoditi sadržaj njihovoj krajnjoj namjeni.

Na koje načine možemo odrediti ključne riječi?

Analizu ključnih riječi možemo podijeliti na tri faze:

 • Analiza trenutnog stanja
 • Istraživanje novih ključnih riječi
 • Odabir relevantnih ključnih riječi

1. Analiza trenutnog stanja

Prije nego se bacimo u potragu za novim idejama, preporuka je najprije pogledati rangira li naša stranica već za neku ključnu riječ, te ako da, na kojoj poziciji. Ponekad je potrebno samo postojeći tekst optimizirati kako bi se naša stranica nalazila na samom vrhu tražilica.
Odličan alat za provjeru trenutnog stanja je Google Search Console. Preduvjet je da je već postavljena na našu stranicu. U protivnom treba proći neko vrijeme kako bi Google skupio potrebne informacije.

Nakon detaljne analize, potrebno je razmotriti pojedine stavke:

 • Koje su naše primarne ključne riječi?
 • Odgovaraju li navedene ključne riječi proizvodima/uslugama/sadržaju koje nudimo?
 • Koliko su postojeće ključne riječi relevantne za našu ponudu?
 • Rangiramo li po važnim ključnim riječima s odgovarajućim stranicama svoje web stranice?
 • Jesu li ljudi koji pretražuju pojmove za pretraživanje na našoj web stranici pronašli odgovor za svoj upit?
 • Postoje li važni pojmovi za koje još ne rangiramo odnosno za koje želimo poboljšati rang?
 • Na temelju navedenih ključnih riječi, postoje li slični pojmovi za koje bismo također željeli rangirati?

2. Istraživanje novih ključnih riječi

Iduća faza je istraživanje novih ideja odnosno novih ključnih riječi. Postoje razni alati koji nam pri tome mogu pomoći, ali postoje i alternative.
Sigurno smo tijekom poslovanja naišli na neke poteškoće, dobili smo jasan feedback kupaca na naše poslovanje, razne upite i komentare. S obzirom na to da želimo naš sadržaj prilagoditi našim stvarnim kupcima, upravo oni mogu biti izvrstan izvor novih ideja.

Nikako ne treba zanemariti ni postojeću konkurenciju. Koristeći izravne konkurente ili web stranice koje se rangiraju u SERP-ovima (stranici rezultata za pretraživanje), sigurno možemo iskoristiti pokoju ključnu riječ koja se odnosi i na našu ponudu.
Naravno cilj nije prepisati njihov sadržaj, nego optimizirati naš kako bi u konačnici bili bolji od naših konkurenata.

3. Odabir relevantnih ključnih riječi

Zadnja faza u odabiru ključnih riječi se odnosi na bolje razumijevanje samih pojmova te njihovo razvrstavanje. Popis možemo složiti prema vrsti odnosno dužini ključnih riječi, namjeri pretraga, opsegu pretraživanja i vjerojatnosti konverzije.

3.1. Vrsta ključnih riječi prema namjeri pretrage

Ovisno o krajnjem cilju našeg sadržaja, ključne riječi možemo razvrstati prema namjeri upita u pretraživačima. Tako razlikujemo:

 • ključne riječi robne marke ili brand keyword
 • namjera navigacije ili navigational intent
 • komercijalna namjera ili commercial intent
 • namjera transakcije ili transactional intent

Detaljno objašnjenje o podjelama, možete pronaći u tekstu “Tajne ključnih riječi“.

3.2. Search volume i keyword difficulty

Search volume je metrika koja prikazuje broj upita u pretraživačima u nekom periodu, odnosno koliko ljudi je pretraživalo upravo taj pojam.
Vrijednost može biti od 0 do par stotina tisuća. Ako ustanovimo da naša primarna ključna riječ nema puno upita, to ne znači nužno da je loša.
Druga bitna metrika koja nam može ukazati koliko je naš odabir dobar je keyword difficulty. Ona nam govori koliko je teško konkurirati s tim pojmom za prvu stranicu Google tražilice, odnosno koliko sličnog sadržaja već postoji na internetu. Vrijednost ide od 0-100, gdje je 0 oznaka za manju konkurenciju te što je brojka viša to je i konkurencija veća odnosno teže će biti rangirati za tu ključnu riječ.
Najbolji odabir je kad imamo visok broj pretraga i malu konkurenciju.

3.3. Podjela ključnih riječi prema dužini

Ovisno o dužini riječi, razlikujemo:

 • short tail keyword: često su preopćenite; velik broja pretraga, no niska stopa konverzije
 • long tail keyword: specifično i usko vezano za samu namjeru pretrage; manji broj pretraga, no visoka stopa konverzije

Ako dobro poznajemo naše ciljno tržište i njihovu namjeru, preporuka je graditi SEO strategiju na long tail keyword-ima.

Alati za planiranje ključnih riječi

Postoji velik niz što besplatnih što naplativih alata za planiranje ključnih riječi. Nažalost većina trenutnih alata lošije radi za hrvatski jezik, odnosno često ne nude opširnu listu relevantnih ključnih riječi. Svejedno mogu biti odličan izvor novih ideja.
U tablici možete pogledati sažetak nekih software-a.

NAZIVFUNKCIONALNOSTCIJENA
Answerthepublicanaliza ključnih riječi2 besplatna upita dnevno
Google Search Consoleprovjera trenutnog ranga stranice besplatno
Ubersuggestanaliza ključnih riječi, analiza konkurencije, trenutno stanje stranice..besplatno nekoliko upita dnevno
Keyword Everywhereadd-on za chrome, analiza ključnih riječibesplatno
Tablica: Popis besplatnih alata za analizu ključnih riječi

Zaključak

Iako je analiza ključnih riječi proces za kojeg treba izdvojiti vrijeme te je potrebno određeno znanje, u konačnici se definitivno isplati.
Prvi korak je analiza trenutnog stanja u kojem možemo ustanoviti rangiramo li uopće na Google tražilici za neku riječ. Zatim analiziramo konkurenciju kako bi uvidjeli što oni dobro rade i primijenili to na našu ponudu te na kraju biramo pojmove koji su primjenjivi na našu ponudu.
Kako se interesi naših kupaca stalno mijenjaju, a često i naša ponuda, jako je važno redovito ažurirati sadržaj naše web stranice.
Nadam se da će vam ovaj vodič pomoći pronaći prave ključne riječi za vašu web stranicu na temelju kojih ćete stvoriti sjajan sadržaj za vaše ciljano tržište.